Budynek mieszkalny w Szczyrku

Obecnie na budowie rezydencji w Szczyrku zakończyło się wykonanie konstrukcji żelbetowej budynku, łącznie z zewnętrznymi murami oporowymi. Wykonane jest również przyłącze kanalizacji deszczowej oraz drenaż opaskowy budynku, trwa wykonanie zasypek i kształtowanie skarp wokół budynku. Następny etap to wykonanie konstrukcji stalowo – drewnianej dachu oraz realizacja przyłącza wody i kanalizacji sanitarnej.