Oferowany przez nas zakres usług:

KIEROWANIE PROJEKTAMI BUDOWLANYMI
PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU
PEŁNIENIE FUNKCJI KIEROWNIKA BUDOWY
OPRACOWYWANIE KOSZTORYSÓW
KOORDYNACJA REALIZACJI BUDOWY
MEDIACJA Z WYKONAWCAMI

180 000+

Powierzchni budynków pod naszym nadzorem

1000+

Zadowolonych klientów

35

Lat doświadczenia

1500+

Budynków oddanych do użytku

INSPEKTOR NADZORU

Uczestniczymy w fazie projektowej:

 • Na tym etapie doradzamy inwestorowi, optymalizując koncepcję tak, aby osiągnąć jak najlepszy efekt przy jak najmniejszym nakładzie kosztów.
 • Sporządzamy opracowania kosztorysowe i inne, niezbędne w celu określenia kosztów inwestycji.

Uczestniczymy w fazie realizacji:

 • Zapewniamy zespół inspektorów we wszystkich branżach koniecznych do realizacji każdego przedsięwzięcia.
 • Na bieżąco kontrolujemy postęp oraz jakość wykonanych robót i wbudowywanych materiałów.
 • Weryfikujemy rozliczenia finansowe pomiędzy Inwestorem a wykonawcami.
 • Odbieramy roboty budowlane – sporządzamy protokoły odbioru.

Uczestniczymy w uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie:

 • Weryfikujemy dokumentację powykonawczą, pomagamy w skompletowaniu wszelkich dokumentów koniecznych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie.
 • Zastępujemy inwestora przed organami kontrolującymi.

KIEROWNIK BUDOWY

Zakres obowiązków powierzonych nam w ramach funkcji kierownika budowy / rozbiórki różni się w zależności od wielkości i stopnia złożoności projektu oraz potrzeb inwestora.

Dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych przewidujemy dwa warianty współpracy:

 • Wariant podstawowy – tj. odbiór robót konstrukcyjnych oraz prowadzenie dziennika budowy wraz z przygotowaniem dokumentacji dla PINB po zakończeniu realizacji.
 • Wariant rozszerzony - odbiór wszelkich prac budowlanych wraz z przygotowaniem dokumentacji dla PINB po zakończeniu realizacji.

Dla większych inwestycji:

Zakres współpracy ustalamy indywidualnie, wg potrzeb inwestora.

KIEROWNIK PROJEKTU

Funkcja kierownika projektu polega na prowadzeniu inwestycji zarówno od strony technicznej, jak i biznesowej, przez cały cykl realizacji projektu – od koncepcji do przekazania do użytkowania.

Zajmujemy się wyborem głównego projektanta, bierzemy udział w uzgodnieniu koncepcji projektowej, organizujemy wymagany zespół inspektorów nadzoru oraz w imieniu Inwestora wybieramy wykonawcę inwestycji.

 

PROJEKTY BUDOWLANE 

Oferujemy wykonanie projektów budowlanych wszystkich obiektów budowlanych (budynki, budowlane oraz obiekty małej architektury). Zajmujemy się opracowaniem projektów jako generalny projektant, dzięki czemu jesteśmy w stanie zapewnić udział wszystkich branż projetkowych mi. banży konstrukcyjnej, instalacji sanitarnych i technicznych, a także elektrycznych.

 

KONTROLE OKRESOWE

Przeprowadzamy wymagane ustawą Prawo budowlane kontrole okresowe wszelkich obiektów:

 • kontrole okresowe półroczne,
 • kontrole okresowe roczne,
 • kontrole okresowe pięcioletnie.

Po każdej kontroli przekazujemy właścicielowi lub zarządcy obiektu protokół z oceną aktualnego stanu poszczególnych elementów obiektu oraz uwagami i zaleceniami.

 

ANALIZA OZE I PROJEKTY INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH

W swojej ofercie mamy także, opracowanie analizy możliwości zastosowania odnawialnych źródeł energii w projektowanych i istniejących obiektach budowlanych. Przeprowadzamy analizy zastosowania alternatywnych źródeł energii pod kątem technicznym, ekonomicznym i środowiskowym, co umożliwia inwestorowi podjęcie właściwej decyzji przy wyborze źródła ciepła w budynku. Opracowujemy także projekty instalacji fotowoltaicznych z analizą opłacalności w opraciu o zużycie energii elektrycznej.

Zapraszamy do kontaktu