Przebudowa i rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 w Żorach

Pragniemy poinformować, że na przełomie lipca i sierpnia br. wygraliśmy przetarg na Przebudowę i rozbudowę Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 w Żorach (Baranowice) i od razu przystąpiliśmy do robót budowlanych. Obecny stan realizacji segmentu rozbudowywanego przedstawiamy poniżej.