Szkoła w Kobielicach – aktualizacja stanu zaawansowania robót

Na budowie w Kobielicach, gdzie powstaje nowy segment Szkoły Podstawowej, po zabetonowaniu stropu nad parterem rozpoczęliśmy prace murowe ścian nośnych piętra. W trakcie prac murarskich wykonujemy również prace związane z przygotowaniem i montażem zbrojenia rdzeni oraz nadproży żelbetowych.