Woliera w Jaworzynce – roboty w trakcie

Prace nad Wolierą w Jaworzynce idą w dobrym kierunku. Poniżej przesyłamy aktualizację ze stanu zaawansowania robót.